ANBI status

Vanaf 1 januari 2008 is de overheid, in de vorm van de Belastingdienst, zich intensiever gaan bemoeien met de goede doelensector. Geldstromen dienen inzichtelijk gemaakt te worden om terrorisme tegen te gaan. Daarnaast zijn de fiscale faciliteiten met ingang van 1 januari 2006 zo ruim geworden, dat deze gecontroleerd dienen te worden op misbruik.
De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt kan worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Stichting Vrienden voor de Antoniuskerk heeft deze ANBI status ontvangen.
Het aanmerken als algemeen nut beogende instelling heeft tot gevolg dat er voor de instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten open staan. Lees meer over ANBI.

Resultaten 2017-2018

Schenk met belastingvoordeel

Periodieke gift

Indien u voornemens bent om de stichting Vrienden voor de Antoniuskerk voor een langere periode financieel te ondersteunen, dan kunt u dit doen middels een periodieke gift. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Dit houdt in, dat u bij een schenking aan Stichting Vrienden voor de Antoniuskerk van bijvoorbeeld € 150,- op jaarbasis (elke maand € 12,50), dat onze organisatie dit volledige bedrag ontvangt en dat u, afhankelijk van het geldende belastingtarief en uw leeftijd, een teruggave ontvangt. Deze kan oplopen tot minimaal 15,55 % en maximaal 52% van de geschonken € 150. Deze gift kost u dus, afhankelijk van het geldende belastingtarief en leeftijd, tussen de € 126,68 en de € 72,-.

De Belastingdienst stelt de volgende voorwaarden aan een periodieke gift:

  • De gift is vooraf vastgelegd bij een notaris;
  • U maakt de gift regelmatig over naar Stichting Vrienden voor de Antoniuskerk;
  • De bedragen, die u overmaakt, zijn steeds (ongeveer) even hoog;
  • Het overmaken van de bedragen eindigt uiterlijk bij uw overlijden;
  • De giften doet u minimaal 5 jaar achtereen;
  • Stichting Vrienden voor de Antoniuskerk levert u geen persoonlijke tegenprestatie voor uw gift.

De aftrekmogelijkheden voor een periodieke gift zijn ruimer dan die voor gewone giften. U mag altijd het gehele bedrag van de gift aftrekken. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag en geen maximum. Indien u gebruik maakt van een voorlopige teruggave voor de inkomstenbelasting, dan kunt u de gift die u doet, opnemen in de voorlopige teruggave.

De Stichting Vrienden voor de Antoniuskerk Stichting Nederland is een erkende “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Voor periodieke giften aan ons geldt dus, dat u deze altijd mag aftrekken.

Bereken uw belastingvoordeel

Bereken uw belastingvoordeel op de schenkcalculator van de ANBI site.
De Belastingdienst stelt als voorwaarde voor de belastingteruggave van een periodieke gift, dat dit is vastgelegd bij de notaris. Bij een jaarlijkse periodieke gift van ten minste 150 euro neemt Stichting Vrienden voor de Antoniuskerk graag de kosten van de notariële akte voor haar rekening.

Meer informatie over periodieke giften vindt u op de site van de Belastingdienst.

Eenmalige gift

Een eenmalige gift kan ook belastingvoordeel opleveren. Aan het doen van een eenmalige gift zitten financiële beperkingen. U mag ten hoogste 10% van uw drempelinkomen als eenmalige gift in aftrek brengen, met een drempel van 1% (met een minimum van € 60,-)

Voorwaarden voor het aftrekken van een eenmalige gift:

U hebt de gift gedaan aan een ANBI, Stichting Vrienden voor de Antoniuskerk heeft uiteraard de ANBI status
De instelling heeft geen persoonlijke tegenprestatie geleverd voor deze gift
U kunt met schriftelijke stukken aantonen, dat u giften hebt gedaan (bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
Het totale bedrag van uw gift is meer dan het drempelbedrag.
U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Meer informatie over het doen van eenmalige giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

Mocht u meer informatie over dit onderwerp wensen, neemt u dan contact op met de penningmeester van onze stichting Tom Holtgrefe