ANBI status

Vanaf 1 januari 2008 is de overheid, in de vorm van de Belastingdienst, zich intensiever gaan bemoeien met de goede doelensector. Geldstromen dienen inzichtelijk gemaakt te worden om terrorisme tegen te gaan. Daarnaast zijn de fiscale faciliteiten met ingang van 1 januari 2006 zo ruim geworden, dat deze gecontroleerd dienen te worden op misbruik.
De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt kan worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Stichting Vrienden voor de Antoniuskerk heeft deze ANBI status ontvangen.
Het aanmerken als algemeen nut beogende instelling heeft tot gevolg dat er voor de instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten open staan. Lees meer over ANBI.

ANBI gegevens:

Instellingsnaam:
Stichting vrienden van de Antoniuskerk

RSIN/fiscaalnummer:
8202.09.880

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van de Antoniuskerk
Sparrenlaan 9
2111 AE Aerdenhout
info@vrienden-antoniuskerk.nl

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
De Stichting werft niet actief dat wil zeggen uitsluitend in voorkomende situaties (100 jarig bestaan kerk, restauraties, jubileumboek, etc). De stichting is niet fondsvormend.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en):
Mede in verband met Corona zijn er in 2020 geen activiteiten geweest waarvoor een beroep op ons is gedaan.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Hugo Wurpel (a.i)
Secretaris/penningmeester: Tom Holtgrefe
Bestuurslid: Willem van den Berg
Bestuurslid: Hans Pennings

Beloningsbeleid:
Bestuurders krijgen geen beloning
Alleen directe onkosten worden vergoed tegen overlegging van declaraties

Resultaten 2022