De Stichting

De stichting “Vrienden van de Antoniuskerk” streeft ernaar dat het gebouw, haar cultuur-historische waarde en haar buurtfunctie behouden blijven voor toekomstige generaties.

De Doelstellingen

In 2008, het jaar van het religieuze erfgoed, is de Stichting Vrienden van de Antoniuskerk opgericht met als doelstellingen:

  • Het bevorderen en financieel ondersteunen van de instandhouding en versterking van de culturele, historische en monumentale waarde van het kerkgebouw en haar interieur, alsmede de pastorie, gelegen aan de Sparrenlaan 9, 2111 AE te Aerdenhout.
  • Het verrichten van al hetgeen bevorderlijk is voor de betrokkenheid van omwonenden met het kerkgebouw en de goede verstandhouding met de parochiegemeenschap.

Hoe kunt u vriend worden?

Hulp van buurtgenoten en sympathisanten is onmisbaar voor het behoud van het markante noodkerkje uit 1922. De kerk, die ook wel bekend staat als het ’Kerkje van Cuypers’ is sinds 2009 een gemeentelijk monument. U kunt blijk geven van uw belangstelling voor het behoud van dit historische en culturele erfgoed tonen door Vriend te worden van de Stichting Vrienden van de Antoniuskerk. Klik op onderstaande knop voor meer informatie, de fiscale voordelen of contact.